Profiles

Nathan Kotlarewski

UTAS Home Dr Nathan Kotlarewski

Nathan Kotlarewski

Postdoctoral Research Fellow in Timber Design and Product Engineering

Inveresk Campus

+61 (03) 6324 4473 (phone)

Nathan.Kotlarewski@utas.edu.au