Profiles

Ho Jang

UTAS Home Mr Ho Geun Jang
Anon

Ho Geun Jang

PhD Candidate Economics & Finance
Tasmanian School of Business & Economics

Room 140, Centenary Building, Sandy Bay Campus

Contact by email (phone)

HoGeun.Jang@utas.edu.au