Skip to content

ราชอาณาจักรไท

Microbiology opens up job opportunities in food safety for Thai student

ประเทศไทย

การเรียนไมโครไบโอโลยี เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ทำงานในสาขาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร

ะเพื่อนๆเรียกฉันว่าริต้า ฉันมาจากเมืองไทยมาเรียนปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย ติดตามอ่านเรื่องราวของฉันได้จากบล็อคของฉันค่ะ

“สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมหาวิทยาลัยก็คือเพื่อนและUTASLifeฉันไม่เคยรู้สึกเหงาเลยระหว่างที่เรียนที่นี่เพราะว่าฉันมีเพื่อนชาวออสเตรเลียและประเทศอื่นหลายคนคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจฉัน บุคลากรของที่นี่ก็ใจดีมากกับนักศึกษานานาชาติ เวลาที่เรามีปัญหาอะไร พวกเขาก็จะช่วยและสนับสนุนเรา นอกจากนี้ยังมีวัดไทยที่ฉันไปกับเพื่อนชาวไทยระหว่างวันหยุดอีกด้วย”

มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย (UTAS) รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้สานสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศไทยอย่างยาวนานเรื่อยมา โดยได้ประจักษ์และชื่นชมในพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพนั้น ทรงอุทิศพระองค์ให้กับการพัฒนาแนวคิดสมัยใหม่หลายอย่าง โดยเฉพาะด้านสาขาวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อเป็นการสดุดีและถวายพระเกียรติคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นจนสามารถประสบความสำเร็จได้ ดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อาทิ ด้านสาขาความยั่งยืนทางเกษตรกรรม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพึ่งพาตนเอง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ยกย่องสรรสริญจากมหาวิทยาลัยแทสเมเนียและประชาชนชาวแทสเมเนีย

ด้วยประการทั้งปวง ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยแทสเมเนียจึงได้เห็นสมควรขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแทสเมเนียได้ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวไทยตลอดมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปี โดยปัจจุบันนักศึกษาไทยจำนวน 200 คน กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีมิตรภาพและความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

เกณฑ์การเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย

เกณฑ์การเข้าเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทหลักสูตรที่ท่านต้องการมาเรียนที่ UTAS ท่านต้องมีระดับผลการเรียนผ่านตามที่กำหนด ผ่าน เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ และเรียนจบวิชาเรียนพี้นฐานใดฯที่จำเป็นต้องมีตามที่กำหนดสำหรับหลักสูตรของท่าน ท่านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอเข้าเรียนจากเรา

หลักสูตรปรับพื้นฐาน

ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่ท่านเลือก ท่านก็ยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานของ UTAS ได้

ท่านต้องเรียนจบชั้น ม.5 จึงจะเข้าเรียนได้

ถ้าท่านยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ท่านต้องเรียนให้จบหลักสูตรภาษาอังกฤษUTASAccess-English ระดับ 5 เสียก่อน

หลักสูตรปริญญาตรี

การจะเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งของระดับปริญญาตรีนั้น ปกติแล้วท่านต้องมีระดับคะแนน GPA ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของท่านตั้งแต่ 2.6/4.00 ขึ้นไป

จะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่กี่หลักสูตรที่มีเกณฑ์การเข้าเรียนสูงกว่าหรือเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาดูเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่ท่านเลือกจาก เว็บไซต์หลักสูตรของเรา

คะแนนการเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร ท่านยังต้องมีระดับคะแนนการเข้าเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย ซึ่งจะเทียบกับอันดับการเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary Admission Rank - ATAR) กรุณาดูคะแนน ATAR ของหลักสูตรที่ท่านเลือกได้จากเว็บไซต์หลักสูตรของเรา

การแปลงคะแนนของไทยให้เป็นคะแนน ATAR กรุณาใช้ตารางดังต่อไปนี้

ตารางการแปลง ATAR

ร้อยละ 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
เกรด A+ A A- B+ B B- C+ C C- D
ATAR 95+ 90 85 80 75 70 65 60 55 50
ประเทศไทย 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00

ประกาศนียบัตรการศึกษา

(ม.6)

สเกล GPA 4 แต้มตามที่แสดงอยู่ในใบแสดงผลการเรียนขั้นสุดท้าย(A= 4, B+= 3.5,

B= 3, C+= 2.5, C= 2, D+= 1.5, และ D=1)


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ UTAS นั้น ท่านต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียจากสถาบันที่เรายอมรับ

นอกจากนี้ ท่านต้องเรียนจบวิชาเรียนตามที่กำหนดและผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรที่ท่านเลือก ท่านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอเข้าเรียนจากเรา กรุณาดูเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่ท่านเลือกได้จากเว็บไซต์หลักสูตรของเรา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแทสเมเนียมีทุนการศึกษาให้ราว 1350 ทุนทุกปี จากจำนวนนี้ หนึ่งในสามจะเป็นของนักเรียนต่างชาติ ทุนการศึกษาที่นักเรียนไทยควรสนใจได้แก่ทุนการศึกษานานาชาติของแทสเมเนีย(Tasmanian International Scholarship)

หรือท่านอาจสนใจทุนการศึกษานานาชาติอย่างอื่.

Veterinarian from Thailand builds on knowledge with a Master of Applied Science
สัตวแพทย์จากประเทศไทยได้ต่อยอดความรู้จากปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Master of Applied Science)

ชุมชนชาวไทยในแทสเมเนีย

ชุมชนชาวไทยทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัยนั้นมีชีวิตชีวาและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่ไม่วุ่นวายมากจนเกินไป มีชุมชนทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาหลากหลายแบบ ร้านอาหารไทยและร้านขายของชำของเอเชียจะช่วยสนับสนุนการปรับตัวสู่ชีวิตใหม่ของท่านในแทสเมเนีย

ตัวแทนในไทย

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและชีวิตในแทสเมเนียหรือไม่? ตัวแทนของเราในไทยสามารถช่วยท่านได้

ลิงค์ที่มีประโยชน์

มหาวิทยาลัยของเรามีแอคเคาท์LINE ที่ท่านจะสามารถดูข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเรา รวมทั้งเวลาที่เราจะไปเยือนประเทศไทย และมีข่าวสนุกๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยของเราและในรัฐแทสเมเนีย เพื่อให้ท่านรู้จักเรามากขึ้น

สนทนากับเราใน Lineได้โดยใช้รหัส @utasหรือสแกนไอค่อนด้านล่าง: