Profiles

Jason Hawrelak

UTAS Home Dr Jason Hawrelak

Jason Hawrelak

Senior Lecturer in Complementary and Alternative Medicines

Hobart CBD Campuses

+61 3 6226 2190 (phone)

Jason.Hawrelak@utas.edu.au